Новините на Радио Русе от 14.11.2022 г.

152

Новините на Радио Русе от 14.11.2022 г., представени от Теодора Копчева.