Новините на Радио Русе от 14.11.2023 г.

170

Новините на Радио Русе от 14.11.2023 г., представени от Галя Савова.