Новините на Радио Русе от 15.01.2020 г.

395

Новините на Радио Русе от 15.01.2020 г., представени от Теодора Копчева