Новините на Радио Русе от 15.06.2021 г.

348

Новините на Радио Русе от 15.06.2021 г., представени от Теодора Копчева