Новините на Радио Русе от 15.06.2022 г.

328

Новините на Радио Русе от 15.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.