Новините на Радио Русе от 15.07.2022 г.

238

Новините на Радио Русе от 15.07.2022 г., представени от Лилия Рачева.