Новините на Радио Русе от 15.07.2022 г.

197

Новините на Радио Русе от 15.07.2022 г., представени от Лилия Рачева.