Новините на Радио Русе от 15.08.2023 г.

208

Новините на Радио Русе от 15.08.2023 г., представени от Теодора Копчева.