Новините на Радио Русе от 15.09.2022 г.

269

Новините на Радио Русе от 15.09.2022 г., представени от Лилия Рачева.