Новините на Радио Русе от 15.09.2023 г.

209

Новините на Радио Русе от 15.09.2023 г., представени от Лилия Рачева.