Новините на Радио Русе от 15.10.2019 г.

401

Новините на Радио Русе от 15.10.2019 г., представени от Теодора Копчева