Новините на Радио Русе от 15.10.2020 г.

355

Новините на Радио Русе от 15.10.2020 г., представени от Лилия Рачева