Новините на Радио Русе от 15.11.2021 г.

185

Новините на Радио Русе от 15.11.2021 г., представени от Теодора Копчева