Новините на Радио Русе от 15.11.2022 г.

155

Новините на Радио Русе от 15.11.2022 г., представени от Галя Савова.