Новините на Радио Русе от 15.11.2023 г.

177

Новините на Радио Русе от 15.11.2023 г., представени от Галя Савова.