Новините на Радио Русе от 15.12.2017 г.

749

Новините на Радио Русе от 15.12.2017 г., представени от Теодора Копчева.