Новините на Радио Русе от 16.01.2017 г.

1555

Новините на Радио Русе от 16.01.2017 г., представени от Теодора Копчева.