Новините на Радио Русе от 16.02.2018 г.

1144

 

Новините на Радио Русе от 16.02.2018 г., представени от Теодора Копчева.