Новините на Радио Русе от 16.04.2020 г.

328

Новините на Радио Русе от 16.04.2020 г., представени от Теодора Копчева