Новините на Радио Русе от 16.05.2023 г.

165

Новините на Радио Русе от 16.05.2023 г., представени от Лилия Рачева.