Новините на Радио Русе от 16.06.2021 г.

408

Новините на Радио Русе от 16.06.2021 г., представени от Теодора Копчева