Новините на Радио Русе от 16.06.2023 г.

263

Новините на Радио Русе от 16.06.2023 г., представени от Лилия Рачева.