Новините на Радио Русе от 16.07.2019 г.

283

Новините на Радио Русе от 16.07.2019 г., представени от Лилия Рачева