Новините на Радио Русе от 16.07.2020 г.

426

Новините на Радио Русе от 16.07.2020 г., представени от Лилия Рачева