Новините на Радио Русе от 16.07.2021 г.

184

Новините на Радио Русе от 16.07.2021 г., представени от Теодора Копчева