Новините на Радио Русе от 16.08.2021 г.

297

Новините на Радио Русе от 16.08.2021 г., представени от Галя Савова