Новините на Радио Русе от 16.08.2022 г.

181

Новините на Радио Русе от 16.08.2022 г., представени от Лилия Рачева.