Новините на Радио Русе от 16.09.2020 г.

392

Новините на Радио Русе от 16.09.2020 г., представени от Теодора Копчева