Новините на Радио Русе от 16.09.2021 г.

330

Новините на Радио Русе от 16.09.2021 г., представени от Лилия Рачева