Новините на Радио Русе от 16.09.2021 г.

222

Новините на Радио Русе от 16.09.2021 г., представени от Лилия Рачева