Новините на Радио Русе от 16.09.2022 г.

179

Новините на Радио Русе от 16.09.2022 г., представени от Лилия Рачева.