Новините на Радио Русе от 16.10.2019 г.

360

Новините на Радио Русе от 16.10.2019 г., представени от Теодора Копчева