Новините на Радио Русе от 16.11.2017 г.

844

Новините на Радио Русе от 16.11.2017 г., представени от Галя Савова