Новините на Радио Русе от 16.11.2021 г.

190

Новините на Радио Русе от 16.11.2021 г., представени от Теодора Копчева