Новините на Радио Русе от 16.11.2022 г.

150

Новините на Радио Русе от 16.11.2022 г., представени от Теодора Копчева.