Новините на Радио Русе от 17.01.2017 г.

1559

Новините на Радио Русе от 17.01.2017 г., представени от Теодора Копчева.