Новините на Радио Русе от 17.04.2018 г.

187

Новините на Радио Русе от 17.04.2018 г., представени от Лилия Рачева