Новините на Радио Русе от 17.05.20201 г.

215

Новините на Радио Русе от 17.05.20201 г., представени от Теодора Копчева