Новините на Радио Русе от 17.05.2023 г.

167

Новините на Радио Русе от 17.05.2023 г., представени от Теодора Копчева.