Новините на Радио Русе от 17.06.2019 г.

332

Новините на Радио Русе от 17.06.2019 г., представени от Теодора Копчева