Новините на Радио Русе от 17.06.2020 г.

420

Новините на Радио Русе от 17.06.2020 г., представени от Теодора Копчева