Новините на Радио Русе от 17.06.2022 г.

259

Новините на Радио Русе от 17.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.