Новините на Радио Русе от 17.07.2019 г.

215

Новините на Радио Русе от 17.07.2019 г., представени от Лилия Рачева