Новините на Радио Русе от 17.07.2023 г.

316

Новините на Радио Русе от 17.07.2023 г., представени от Теодора Копчева.