Новините на Радио Русе от 17.09.2019 г.

401

Новините на Радио Русе от 17.09.2019 г., представени от Лилия Рачева