Новините на Радио Русе от 17.09.2021 г.

338

Новините на Радио Русе от 17.09.2021 г., представени от Теодора Копчева