Новините на Радио Русе от 17.11.2017г.

826

 

Новините на Радио Русе от 17.11.2017 г., представени от Лили Рачева