Новините на Радио Русе от 17.11.2021 г.

175

Новините на Радио Русе от 17.11.2021 г., представени от Теодора Копчева