Новините на Радио Русе от 18.01.2018 г.

1517

Новините на Радио Русе от 18.01.2018 г., представени от Теодора Копчева.