Новините на Радио Русе от 18.07.2022 г.

175

Новините на Радио Русе от 18.07.2022 г., представени от Теодора Копчева.