Новините на Радио Русе от 18.07.2023 г.

222

Новините на Радио Русе от 18.07.2023 г., представени от Галя Савова.