Новините на Радио Русе от 18.08.2020 г.

381

Новините на Радио Русе от 18.08.2020 г., представени от Теодора Копчева